NETWERKBEHEER


De volledige automatising gecontroleerd en beheersbaar maken wordt mogelijk door het Netwerkbeheer in samenwerking met Systrax uit te voeren

WAT IS NETWERKBEHEER?

Netwerkbeheer en Systeembeheer. Twee termen en vele verschillende interpretaties. Wij verstaan onder netwerkbeheer het beheer van de volledige ICT omgeving van onze relaties.
Op hoog niveau strategisch beleid maken hoe de diverse componenten van het bedrijfsnetwerk met elkaar moeten samenwerken. 

Hoe worden risico's beperkt, wanneer wordt het platform verniewt, hoe optimaliseren we de bedrijfsprocessen door inzet van automatiseringsoplossingen.
Allemaal vraagstukken waar adequaat netwerkbeheer op kan anticiperen en schakelen. De ICT infrastructuur is de basis voor menig organisatie. Als de basis niet goed is, gaat alles scheef.

We zeggen daarom niet voor niets "de kracht zit in het netwerk!".

WAAROM NETWERKBEHEER?

Om de infrastructuur van het bedrijfsnetwerk in goede conditie te houden worden de systemen gecontroleerd en worden er zelfs automatische notificaties verstuurd naar onze servicedesk in geval van storingen.
Zo kunnen vroegtijdig problemen geconstateerd en verholpen worden voordat er impact is op de bedrijfsvoering.

We houden het computernetwerk in de gaten, controleren de systemen, gaan na of er verbeterpunten zijn aan de hand van voorgaande ervaringen en bieden nieuwe oplossingen die in de markt beschikbaar komen.
Het is een continue proces om jullie organisatie te optimaliseren en de trends en marktontwikkelen onder de aandacht te brengen.

Nieuwe technieken, diensten en apparatuur brengen ook nieuwe risico's met zich mee.
We geven advies en ondersteuning om deze risico's inzichtelijk te maken en bieden passende oplossingen als deze risico's verkleint moeten worden.

HOE WERKEN WIJ?

Doordat we goed kijken, praten en luisteren weten we wat er speelt binnen de organisatie en kunnen we daar de automatisering op afstemmen.
We geven advies en training vooraf, implementeren de oplossing en dragen zorg voor het systeembeheer en daarna bieden we ondersteuning. Dit proces van A tot Z valt onder het netwerkbeheer.

En hoe langer de samenwerking tussen klant en Systrax, hoe beter we het netwerkbeheer kunnen verzorgen.